Garantier

Falköpings Tak kan erbjuda dig som kund marknadens i särklass främsta garantier på utförda takentreprenader.

För våra bitumentätskikt lagda på exponerade takytor kan vi även lämna 10 + 5 års garanti från Tätskiktsgarantier i Norden AB. De första 10 åren omfattar tätskiktsgarantin både skador i tätskiktet och följdskador oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet.

Till det kommer 5 års materialgaranti. Garantin är återförsäkrad i ett fristående försäkringsbolag där premien är förbetald för hela garantitiden.

Läs mer på www.tg-norden.se

 

 

 

 

 

 

Via Icopal kan vi även erbjuda en unik Fullgörandegaranti:

Omfattning:

Fullgörandegarantin erbjuds beställare av tätskiktsentreprenader som utförs av Team Icopal, dvs Icopals auktoriserade takentreprenörer.

Garantin omfattar kontraktsarbeten som utförs med tätskikt samt takisolering för samma takyta som levererats/ska levereras av Icopal.

För Icopals åtagande gäller AB 04 respektive ABT 06 utan tillägg eller inskräkningar.

Icopal Fullgörandegaranti innebär att om takentreprenören går i konkurs träder Icopal in som part i kontaktet och fullgör tätskiktsentreprenaden. Läs mer i nedanstående dokument.

Relaterade dokument

pblad_icopal_fullgörandegaranti_0908