Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitetsarbete
Det är Falköpings Tak kvalitetspolicy att endast utföra entreprenadarbeten och tjänster som är av sådan kvalitet, att de förtjänar och vinner kundernas fulla belåtenhet och förtroende genom att vi utför det förväntade arbetet på ett fackmannamässigt och tillförlitligt sätt.

För att ytterligare öka vårt anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen skall ha kunskap om att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster.

Kvaliteten och tillförlitligheten skall i alla avseende vara sådan, att den utgör ett väsentligt motiv för våra entreprenadkunder att alltid anlita Falköpings Tak

Miljöarbete
Inom Falköpings Tak skall vi verka för att förbättra omgivande miljö genom åtgärder som skall bidraga till att minska vår miljöbelastning. Grunden för vårt arbete skall vara gällande miljölagstiftning.

Företaget skall hålla sig ajour med nyheter och ändringar i densamma för att kunna informera personal om vilka åtgärder, som behöver vidtagas för att arbetsmiljöaspekterna skall kunna ingå, som en naturlig del i arbetet.

Falköpings Tak arbetar för att minska miljöbelastningen genom att sortera spill och emballage för återvinning direkt på arbetsplatsen liksom vi genom planering av våra transporter verkar för onödig energiförbrukning och utsläpp.

 

Aktuellt

Rena miljön med Icopals tätskikt Noxite.

Rena miljön med Icopals tätskikt Noxite.

Verksamhet

Våra takläggare i Falköping och Skövde hjälper dig med allt som har med tak att göra. Du är välkommen att kontakta oss redan idag för att be om en offert.

Kontakt

Peter: 0702-84 83 72   peter@falkopingstak.se

Billy:  0736-10 59 36    billy@falkopingstak.se

Sågaregatan 1
521 36 FALKÖPING

© Falköpings Tak 2019