Plåtslageriarbeten

Plåtslageri

I samband med våra egna entreprenader kan vi utföra tillhörande plåtarbeten såväl i nytt utförande som vid demontering och återmontering av befintliga plåtdetaljer.

Vid större entreprenadjobb med tillhörande plåtslageriarbeten använder vi oss oftast av någon av våra samarbetspartners, t.ex.

Falköping , Skövde, Skara: Jäla Plåtslageri AB (www.jalaplatslageri.se), Skara Plåt AB (www.skaraplat.se), Vara Plåtslageri AB (www.varaplatslageri.se)

Byggservice på tak

Vi utför även kompletterande snickeriarbeten i samband med tätskiktsarbeten på tak.

Komplett arbete – fast pris

Vi lämnar anbud med ett fast pris och garantier på kompletta entreprenadarbeten.