Takvårdsavtal

Årlig professionellt utförd tillsyn och underhåll förlänger livslängden och minskar dramatiskt kostnaderna för akuta och oplanerade omtäckningar. Genom att teckna ett Service och Underhållsavtal Tak får du ett protokoll som bedömer statusen på ditt tak.

Varje år gör vi en okulär besiktning av takytan och dess detaljer inkl anslutande plåtarbete. Vi städar samtidigt taket samt rensar vattengångar och takbrunnar från löv och skräp. Mindre skador som uppstått under året åtgärdas inom ramen för serviceavtalet.

Taksäkerhet i samband med Takvårdsavtal.

För fastighetsägaren

Som fastighetsägare har du många saker att hålla reda på och även skyldigheter att rätta dig efter. Underhåll av fastigheten innefattar inte bara ”vanligt underhåll” som målning, mindre reparationer m.m. utan också att takskyddet kräver underhåll och tillsyn. Om du känner dig osäker på vad som berör just dig och din fastighet kan du kontakta en sakkunnig i taksäkerhet som kontrollerar och besiktar ditt takskydd.

Du kan även få vägledning via din kommun som är den lokala tillsynsmyndigheten, kommunens skorstensfejarmästare beträffande steganordningar för sotning samt Boverket som utövar tillsyn på central nivå.

För mer information om serviceavtalen kontakta oss på tel: 0702:84 83 72,  0736-10 59 36

Aktuellt

Rena miljön med Icopals tätskikt Noxite.

Rena miljön med Icopals tätskikt Noxite.

Verksamhet

Våra takläggare i Falköping och Skövde hjälper dig med allt som har med tak att göra. Du är välkommen att kontakta oss redan idag för att be om en offert.

Kontakt

Peter: 0702-84 83 72   peter@falkopingstak.se

Billy:  0736-10 59 36    billy@falkopingstak.se

Sågaregatan 1
521 36 FALKÖPING

© Falköpings Tak 2019